KZP – Kreativita, zodpovednosť a podnikanie

Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities

V letnom semestri akademického roka 2022/2023 prebehne ďalšia pilotná výučba predmetu KZP, v rámci projektu EIT-Digital – InnoChange.

Kurz je zameraný na formovanie podnikateľského zmýšľania a odomknutie tvorivosti študentov tým, že im predstaví hlavné teórie podnikania a základy podnikania. Prostredníctvom úloh kreatívneho tímu a individuálnych výziev sa od študentov očakáva, že porozumejú logike vytvárania myšlienok, potrebe analýzy trhu a výzvam, ktoré prináša otvorenie nového podniku. Nad rámec základných procesov sa študenti dozvedia o otázkach zodpovednosti, ktoré prichádzajú s vynálezom a aplikáciou nových technológií.

Výučba bude prebiehať ako víkendová akcia od 24.-26.3.2023 v prietoroch učebňovo-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach (okr. Spišská Nová Ves). 

Na prihlásenie stlačte tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA a vyplňte formulár. Následne vyberiem 20 študentov. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese innochangeproject@upjs.sk.

PRIHLÁSIŤ SA

Predbežný harmonogram akcie

Piatok – 24.3.2023
10:00 Odchod z Košíc
12:00 Príchod a obed v Danišovciach
13:00 – 13:30 Predstavenie projektu a vzdelávania
13:30 – 15:30 Modul 1 Zamestnanec vs. podnikateľ
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 18:00 Modul 2 Osobnosť podnikateľa
18:00 Večera a voľný program

Sobota – 25.3.2023

8:00 Raňajky
8:30 – 10:30 Modul 3 Podnikateľské príležitosti
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:45 Modul 4 Právne aspekty podnikania
12:45 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00 Modul 5 Ekonomické aspekty podnikania
16:00 – 18:00 Modul 6 Podnikateľský plán
18:00 Večera a konzultácie plánov s odborníkom

Nedeľa – 26.3.2023

8:00 – 10:00 Raňajky, finálna príprava prezentácií (študenti pracujú sami v skupinách)
10:00 – 12:00 Modul 7 Prezentácia nápadov a záverečné hodnotenie
12:00 Obed
13:00 Odchod do Košíc

Ďalšie zaujímavé zdroje