KZP – Kreativita, zodpovednosť a podnikanie

Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities

V zimnom semestri roku 2021 prebehne pilotná výučba predmetu KZP, v rámci projektu EIT-Digital – InnoChange, súčasne na 5 univerzitách v Európe.

Kurz je zameraný na formovanie podnikateľského zmýšľania a odomknutie tvorivosti študentov tým, že im predstaví hlavné teórie podnikania a základy podnikania. Prostredníctvom úloh kreatívneho tímu a individuálnych výziev sa od študentov očakáva, že porozumejú logike vytvárania myšlienok, potrebe analýzy trhu a výzvam, ktoré prináša otvorenie nového podniku. Nad rámec základných procesov sa študenti dozvedia o otázkach zodpovednosti, ktoré prichádzajú s vynálezom a aplikáciou nových technológií.

Výučba bude prebiehať kombinovane – blokovo v piatky od 15.10.2021 do 12.11.2021 v čase 09:00-12:15 v budove Minerva dištančne cez MS Teams skupina KZP2021 (slovensky) a dve stretnutia sa uskutočnia naživo online v rámci všetkých partnerských univerzít 18.11.2021 a 25.11.2021 v čase 15:00-17:00 (anglicky).

Súčasťou bude aj práca v medzinárodných tímoch (z partnerských univerzít). Absolventi získajú medzinárodný certifikát o úspešnom absolvovaní tohto predmetu.

Na prihlásenie stačí poslať e-mail s vašimi údajmi na adresu innochangeproject@upjs.sk (po overení dostanete potvrdzovací email) a zápis predmetu doriešime so študijným oddelením.

Stručná osnova predmetu

1.   Inovácie a podnikanie: hlavné definície a vzájomné závislosti

2.   Idea, jedinečné ponuky predaja, validácia3

3.
   Úloha marketingu

4.   Tím a vedenie

5.
   Počiatočné možnosti financovania

6. 
 Spolupráca, ekosystém a podnikanie

7. 
 Obchodné modely

8. 
 Digitálna transformácia a inovatívne myslenie

9.   Ako premeniť problém na príležitosť

10.
Spoločenská zodpovednosť a nové technologické podniky

11.
Trendy a predpisy zvažujúce sociálnu zodpovednosť

12. Sociálna zodpovednosť podnikov 2.0

13.
Právo duševného vlastníctva

Odporúčaná literatúra

Dokumenty

Informačný list predmetu(SK)
Informačný list predmetu (ENG)
Poster predmetu (SK)
InnoChange projekt informácie